Kế hoạch: Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thứ tư - 26/06/2019 16:10
Đối tượng tuyển sinh gồm toàn bộ trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn phường Vạn Phúc ; Trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể trước năm sinh 2013. (từ 7 đến 9 tuổi). Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 10/5/2019 của UBND quận Hà Đông về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Vạn Phúc. Trường Tiểu học Vạn Phúc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 
- Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn; đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh được giao, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: “Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh ”.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật cht cho các trường học, tăng số học sinh được học 2 buôi/ngày, giảm s học sinh trái tuyến, giảm s học sinh/lớp.
2. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và phòng GD&ĐT.
          - Các thành viên Hội đồng tuyển sinh nhà trường chịu trách nhiệm về công tác được giao trước Hiệu trưởng nhà trường.
II. NỘI DUNG.
1. Phương thức tuyển sinh.   
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
2. Đối tượng và độ tuổi.
 Đối tượng tuyển sinh gồm toàn bộ trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn phường Vạn Phúc ; Trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể trước năm sinh 2013. (từ 7 đến 9 tuổi). Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.
3. Hồ sơ dự tuyển.
          - Đơn xin học (theo mẫu chung toàn huyện) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp).
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu).
          - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩy thường trú).
4. Thời gian tuyển sinh.
- Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 03/7/2019.
- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019. Sau ngày 18/7/2019, trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT, xin được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.
5. Chỉ tiêu tuyển.
          - Tuyển 100% số trẻ 6 tuổi trên địa bàn và trẻ khuyết tật có đủ sức khoẻ vào lớp 1.
          - Số lượng tuyển: 368 học sinh, số lớp: 7 lớp (căn cứ kết quả điều tra trên địa bàn).
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  1. Đối với BGH nhà trường

- Chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công;
- Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020. Kế hoạch cần bám sát:
+ Số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn năm học 2019-2020.
+ Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường, chỉ tiêu số lớp, số học sinh / lớp, số lớp được học 2 buổi/ngày phù hợp với số phòng học của trường, đảm bảo để tổ chức cho 100% số học sinh được học 2 buổi/ngày.
- Thông báo công khai các quy định tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh... trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin và Webside của nhà trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh trực tuyến, hướng dẫn CMHS các thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến.
- Tổ chức Hội nghị CBGVNV nhằm quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD&ĐT, và của đơn vị trường.
- Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển sinh trường; tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tuyển sinh trực tuyến (thử nghiệm và chính thức); hướng dẫn CMHS các thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến. Thành lập tổ công tác  hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.
2. Đối với Hội đồng tuyển sinh.
- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
          - Khi nhận hồ sơ cán bộ hồ sơ cần đối chiếu kỹ các thông tin về học sinh trên giấy khai sinh bản chính, bản sao, sổ hộ khẩu để đảm bảo tính khớp về thông tin cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh..., nếu thấy trùng khớp thì ghi vào mặt sau của bản sao “đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu” cán bộ tiếp nhận ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kiểm tra và chịu trách nhiệm về xác nhận trên; ký, đóng dấu xác nhận vào bản sao giấy khai sinh, là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập của học sinh.
          - Phân công các thành viên hội đồng trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
          - Không thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  1. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Bùi Thị Minh Thu

Chủ tịch

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017 của Bộ GD&ĐT
- Xây dựng, trình PGD phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2019-2020 đúng quy định.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Ký, xác nhận, đóng dấu vào bản sao giấy khai sinh.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

2

Đinh Thị Thao

Phó CT

- Trực tuyển sinh theo lịch phân công
- Tư vấn tuyển sinh trực tuyến
- Kiểm tra giám sát việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Ký xác nhận vào bản sao GKS của học sinh.

3

Lê Hồng Sĩ

Phó CT

- Trực tuyển sinh theo lịch phân công
- Tư vấn tuyển sinh trực tuyến
- Kiểm tra giám sát việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Ký xác nhận vào bản sao GKS của học sinh.

4

Ngô Thị Hiếu Thiện

Ủy viên

- Hướng dẫn CMHS đăng ký trực tuyến
-Tư vấn tuyển sinh trực tuyến.
- Quản trị hệ thống mạng
- Tiếp nhận đăng ký TS trên hệ thống trực tuyến

5

Nguyễn Tthị Thanh Hoa

Ủy viên

- Kiểm tra, đối chiếu, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc, thu hồ sơ tổ DP Bạch Đằng + Chiến Thắng
- Thành viên tổ nhập dữ liệu.

6

Dương Thúy Hà

Ủy viên

- Kiểm tra, đối chiếu, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc, thu hồ sơ  TDP Hạnh Phúc + Độc Lập
- Thành viên tổ nhập dữ liệu.

7

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

- Kiểm tra, đối chiếu, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc, thu hồ sơ TDP 6,7
- Thành viên tổ nhập dữ liệu.

8

Nguyễn Thị Hoa

Ủy viên

 - Kiểm tra, đối chiếu, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc, thu hồ sơ TDP 10, tòa Gollsik;
- Phụ trách công tác y tế, vệ sinh trong quá trình tuyển sinh
- Thành viên tổ nhập dữ liệu.

9

Nguyễn Thị Lệ Hường

Thư ký

- Tổng hợp báo cáo

2. Công tác báo cáo
- Ngày 23/7  nộp báo cáo nhanh về kết quả tuyển sinh
- Ngày 26/7/2019 nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

          Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường tiểu học Vạn Phúc. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                                                               ( đã ký)
- Lưu VT.


                                                                                                      Bùi Thị Minh Thu
                                   

LỊCH TUYỂN SINH
(Kèm theo kế hoạch số     ngày   /4/2019 của trường tiểu học Vạn Phúc)

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Từ 20/4 đến 30/4/2019

Điều tra trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn

Phó Hiệu trưởng

Từ 25/4 đến 19/4/2019

Xây dựng kế hoạch, báo cáo CT điều tra tuyển sinh với Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng

Từ ngày 14/5 đến 17/5/2019

Tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinhtrong HĐSP

Hiệu trưởng

Từ 21/5 đến 25/5/2019

Công khai trên Webside, niêm yết công khai kế hoạch, thông báo tới CMHS các quy định về công tác tuyển sinh; hướng dẫn CMHS các thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến; bàn giao mã trực tuyến cho CMHS lớp 5.

 Hiệu trưởng, GV,NV được phân công

Từ 26/5 đến 14/6/2019

Tham mưu với Phòng GD&ĐT thành lập hội đồng tuyển sinh trường.

Hiệu trưởng

Từ 15/6 đến 17/6/2019

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến. BC kết quả thử nghiệm về PGDĐT trước 14 giờ ngày 17/6/2019

Phó hiệu trưởng

Từ 01/7 đến 03/7/2019

Tuyển sinh trực tuyến lớp 1

Hội đồng tuyển sinh

Từ 13/7 đến 18/7/2019 

Tiến hành công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Hội đồng tuyển sinh

Từ 19/7 đến 22/7/2019 

Báo cáo công tác tuyển sinh, xin ý kiến Phòng GD&ĐT tuyển bổ sung nếu không đủ chỉ tiêu.

Hội đồng tuyển sinh

Từ 23/7 đến 30/7/2019 

Tiến hành Tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

Hội đồng tuyển sinh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Vnedu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay3,081
  • Tháng hiện tại100,473
  • Tổng lượt truy cập7,246,330
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây